Happy Client Story

Eurorent - system zarządzający flotą aut

Eurorent to renomowany franczyznobiorca jednej z większych marek sieci wypożyczalni aut, często spotykanych na lotniskach, miastach i centrach komunikacyjnych.

Problem klienta

Przestarzałe oprogramowanie do zarządzania zasobami w firmach, to jeden z najczęstszych powodów, zmniejszonej wydajności firmy. Aplikacja się wolno ładuje, w każdym okienku wyskakuje błąd, nie można prowadzić kilku procesów naraz, jest niezrozumiała dla nowych pracowników itd. To tylko kilka problemów, które nasilały się z roku na roku, z którymi mierzył się Eurorent przychodząc do nas.

 

Eurorent, jak to duża firma, potrzebująca kompleksowego rozwiązania, korzystał z jednej aplikacji do zarządzania flotą aut, przez prawie kilkanaście lat. Przejście na nowe rozwiązanie okazuje się z początku dla wielu firm równie trudne co korzystanie z dotychczasowego. Bo przecież, aplikacja działa, ma się dobrze, jest tylko kilka błędów tygodniowo, a wogóle to tamte problemy nie są, aż tak istotne… Bardzo częste zjawisko, które jest spotęgowane wypchanym rynkiem specjalistów IT, którzy niekoniecznie budzą ufność.

Wprowadzone rozwiązanie

Aby rozwiązać problemy Klienta, zaproponowaliśmy przepisanie na nowo systemu (tzw. refactoring). Była to jedyna możliwa opcja, ze względu na fakt, iż był napisany w starej, nie wspieranej już technologii, zaś w całej firmie tylko jedna osoba wiedziała jak wprowadzać ewentualne zmiany do systemu. Szczególnym wyzwaniem w całym procesie stanowiła dla nas, dokładna analiza istniejącego systemu, ze względu na fakt, że dokumentacja przygotowana kilkanaście lat temu (owszem aktualizowana co jakiś czas) w dużej mierze się już zdezaktualizowała.
01

Przebudowanie aplikacji dla Klienta to zawsze skomplikowany proces, który wymaga usystematyzowania wielu informacji. Na podstawie naszego doświadczenia wypracowaliśmy dla Eurorent następujący proces:

 

  📌  Wczuwamy się w rolę pracowników firmy, układając mapę użytkownika – każdy pracownik może mieć inną, którą dokładnie śledzimy (w tym czasie prowadzimy również warsztaty z pracownikami konkretnych działów, którzy będą korzystali z aplikacji)
  📌  Dzielimy projekt na etapy, zgodnie z logiką lub priorytetem ustalonym przez Klienta
  📌  Dla każdego etapu przygotowujemy z początku projekt graficzny tego, jak mogłyby wyglądać ekrany, czyli tzw. UI/UX – user interface/ user experience (w narzędziu podobnym do painta, grafik rysuje każdy ekran po kolei)
  📌  Na podstawie rysunków przygotowanych przez grafika, zespół programistów przystępuje do prac, zaś w tym samym czasie grafik projektuje już kolejny etap
  📌  Po ukończeniu prac nad danym etapem, pokazujemy finalny efekt na środowisku Klienta (np. w intranecie) lub naszym
  📌  Taki proces iterujemy do momentu ukończenia całej aplikacji

Zastosowane technogie

Do pracy z projektem zaproponowaliśmy wyżej wymieniony stos programistyczny (inaczej stack, oznaczający wybrane do projektu technologie). Wybranie Reacta, NextJS, GraphQL oraz PostreSQL było motywowane czynnikami takimi jak:

 

  🧷  Wielki ekosystem technologii – dużo bibliotek, bieżące poprawki błędów, aktualizacje i pewność, że technologia będzie utrzymywana przez dziesiątki lat (React jest aktualizowany przez Facebooka – aktualnie Meta)
  🧷  Łatwe utrzymanie przejrzystości kodu, które w połączeniu z dobrą dokumentacją sprawia, że projekt może być utrzymany przez każdą firmę programistyczną i programistę
  🧷  Bardzo szybko ładujące się ekrany aplikacji – nawet poniżej 0,5 sekundy.
  🧷  Nieskie koszty bieżącego utrzymania

Dowiezienie już pierwszych etapów realnie wpłynęło na pracę Eurorent, dzięki czemu nasza firma stała się bardziej operacyjna

- Zespół ds. technologii i operacji

Sprawdź nasze inne projekty

;